REDACCIó DE CERTIFICACIó ENERGèTICA PER A UN HABITATGE

EXPIRED

Joaquim Iborra Posadas
Spain, Valencia, València, 46007
Purchase
Sunday, August 11, 2019 at 1:00:02 AM British Summer Time
Description

Redacció de certificació energètica per a un habitatge, d'acord amb el que disposa el Reial Decret 235/2013 de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. Inclou: visita del tècnic certificador (arquitecte o arquitecte tècnic) per a inspecció de l'immoble, situat a una distància màxima de 100 km des de València, elaboració del certificat, inscripció en el registre i obtenció de l'etiqueta d'eficiència energètica.

Send message

Related ads

CROAT60